Επιδοτούμενη Συμβουλευτική, Κατάρτιση και Πιστοποίηση ανέργων ηλικίας 18-29

Συμβουλευτική, Κατάρτιση Και Πιστοποίηση Ανέργων Ηλικίας 18-29 Ετών Σε Ειδικότητες Του Κλάδου Του Λιανικού Εμπορίου

Tο έργο απευθύνεται σε 3700 ανέργους, εγγεγραμμένους στη ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ), ώστε να αποκτήσουν πρόσθετες γνώσεις, βασικές και ειδικές επαγγελματικές δεξιότητες που θα ενισχύσουν ουσιωδώς τη δυνατότητα για την απασχόλησή τους.

*τα προγράμματα θα υλοποιηθούν στην Αθήνα και Λαμία

1 Συμβουλευτική

6 ατομικές συνεδρίες

2 Κατάρτιση

180 ώρες θεωρίας και 320 ώρες πρακτική

3 Πιστοποίηση

Παρέχεται δωρεάν και 1 επανεξέταση
Η Επιλογή Των Ωφελούμενων Θα Γίνει Με Σειρά Προτεραιότητας.

Τα αντικείμενα κατάρτισης που δύναται ο κάθε ωφελούμενος να επιλέξει με σκοπό να καταρτιστεί σε ένα από αυτά, είναι:

1. Εξωτερικός πωλητής

2. Υπάλληλος γραφείου

3. Πωλητής λιανικού εμπορίου

4. Στέλεχος εξαγωγών και διεθνούς εμπορίου

5. Προωθητής πωλήσεων λιανικού εμπορίου – merchandiser

6. Στέλεχος Διαχείρισης Αποθήκης

Προϋποθέσεις συμμετοχής:

i. Να έχουν ηλικία απο 18-29 ετών.

ii. Να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανέργων της ΔΥΠΑ (με ενεργή κάρτα ανεργίας) ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι

iii. Να είναι απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης.

iv. Να μην έχουν τη μαθητική, σπουδαστική ή φοιτητική ιδιότητα. Ειδικά οι απόφοιτοι ΙΕΚ θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει τις εξετάσεις πιστοποίησης.

v. Να μην έχουν παρακολουθήσει πρόγραμμα κατάρτισης στο ίδιο αντικείμενο κατά τα τελευταία δύο έτη.

Με εκπαιδευτικό επίδομα έως δύο χιλιάδες πεντακόσια ευρώ 2500,00 €

Για να κάνεις την αίτησή σου πάτησε εδώ.

  • Website
  • Ημερομηνία λήξης: 28/01/2024