Επίπεδο Τιμή  
Ημερήσιο Πλάνο $2.00 τώρα.
Η συνδρομή λήγει μετά από 1 Ημέρα.
Επιλογή
Mηνιαίο πλάνο $6.50 ανά Μήνας. Επιλογή
Tριμηνιαίο πλάνο $19.00 κάθε 3 Μήνες. Επιλογή
Ετήσιο πλάνο $72.00 κάθε 12 Μήνες. Επιλογή
Δώρισε ένα μήνα Womanlandia $6.50 τώρα. Επιλογή
Δώρισε τρεις μήνες Womanlandia $19.00 τώρα. Επιλογή
Δώρισε ένα έτος Womanlandia $72.00 τώρα. Επιλογή
Ημερήσιο Πλάνο Recurring $2.00 ανά Ημέρα. Επιλογή