Εισαγωγή

Η Womanlandia LLC (η Εταιρεία”, “Εμείς” “Μας ή Εμάς ) σέβεται την ιδιωτικότητά Σας και αφοσιώνεται στην προστασία της μέσω της συμμόρφωσης με την παρούσα {Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (η «Πολιτική»).

Η παρούσα Πολιτική περιγράφει τους τύπους πληροφοριών που ενδέχεται να συλλέγουμε από Εσάς ή που μπορεί να Μας παρέχετε όταν επισκέπτεστε την Ιστοσελίδα και τις πρακτικές Μας για τη συλλογή, χρήση, διατήρηση, προστασία και αποκάλυψη των εν λόγω πληροφοριών.

Η παρούσα Πολιτική εφαρμόζεται στις πληροφορίες που συλλέγουμε:

 • Στην παρούσα Ιστοσελίδα,
 • Σε emails, κείμενα και άλλα γραπτά μηνύματα μεταξύ Υμών και της παρούσας Ιστοσελίδας,
 • Όταν αλληλεπιδράτε με τις διαφημίσεις και εφαρμογές μας σε ιστότοπους και υπηρεσίες τρίτων μερών, αν οι εν λόγω εφαρμογές ή διαφημίσεις περιλαμβάνουν συνδέσμους προς την παρούσα Πολιτική.

Δεν εφαρμόζεται σε πληροφορίες που συλλέγονται από:

 • Εμάς εκτός διαδικτύου ή με άλλα μέσα, περιλαμβανομένων σε οποιαδήποτε άλλη ιστοσελίδα που λειτουργεί από την Εταιρεία ή οποιοδήποτε τρίτο μέρος (περιλαμβανομένων των συνδεδεμένων επιχειρήσεων και θυγατρικών Μας, εφόσον εφαρμόζεται), ή
 • Οποιοδήποτε τρίτο μέρος (περιλαμβανομέννω των συνδεδεμένων επιχειρήσεων και θυγατρικών μας) περιλαμβανομένου μέσω οποιασδήποτε εφαρμογής ή περιεχομένου (περιλαμβανομένης της διαφήμισης) που μπορεί να οδηγούν σε ή να είναι προσβάσιμα από την (ή στην) Ιστοσελίδα.

Οι άλλες ιστοσελίδες μας, αν υπάρχουν, και τα εν λόγω τρίτα μέρη ενδέχεται να έχουν τις δικές τους πολιτικές για την προστασία προσωπικών δεδομένων, τις οποίες Σας ενθαρρύνουμε να διαβάσετε προτού παράσχετε πληροφορίες σε αυτά ή μέσω αυτών.

Παρακαλούμε διαβάστε αυτή την Πολιτική προσεκτικά για να κατανοήσετε τις πολιτικές και πρακτικές Μας σχετικά με τις πληροφορίες Σας και πώς θα τις διαχειριστούμε. Αν δεν συμφωνείτε με τις πολιτικές και πρακτικές Μας, έχετε την επιλογή να μη χρησιμοποιείτε την Ιστοσελίδα. Αποκτώντας πρόσβαση ή χρησιμοποιώντας την Ιστοσελίδα, συμφωνείτε με τους όρους της παρούσας Πολιτικής. Η παρούσα Πολιτική μπορεί να αλλάζει από καιρού εις καιρόν (δείτε την ενότητα Αλλαγές στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Μας). Η συνεχιζόμενη χρήση εκ μέρους Σας της Ιστοσελίδας αφού προβούμε σε αλλαγές, θεωρείται αποδοχή των εν λόγω αλλαγών, συνεπώς παρακαλούμε να ελέγχετε την Πολιτική ανά τακτά χρονικά διαστήματα για τυχόν επικαιροποιήσεις.

Παιδιά κάτω των 18

Η Ιστοσελίδα μας δεν προορίζεται για παιδιά κάτω των 18 ετών. Κανένας κάτω των 18 δεν μπορεί να παράσχει οποιαδήποτε πληροφορία στην Ιστοσελίδα. Δε συλλέγουμε εν γνώσει μας προσωπικά δεδομένα από παιδιά κάτω των 18. Αν είστε κάτω των 18 μη χρησιμοποιείτε ή παρέχετε οποιαδήποτε πληροφορία στην Ιστοσελίδα, ή σε ή μέσω οποιασδήποτε λειτουργίας/εγγραφής στην Ιστοσελίδα, μην προβείτε σε αγορές μέσω της Ιστοσελίδας, μη χρησιμοποιείτε καμία από τις διαδραστικές λειτουργίες δημόσιου σχολιασμού της Ιστοσελίδας, μην παρέχετε καμία πληροφορία σε Εμάς σχετικά με τον εαυτό Σας, περιλαμβανομένου του ονόματός Σας, διεύθυνσης, αριθμού τηλεφώνου, διεύθυνσης email, ή οποιουδήποτε ονόματος οθόνης ή ονόματος χρήστη που μπορεί να χρησιμοποιείτε. Εάν αντιληφθούμε ότι έχουμε συλλέξει ή λάβει προσωπικές πληροφορίες από παιδί κάτω των 18 θα διαγράφουμε αυτές τις πληροφορίες. Αν θεωρείτε πως ενδεχομένως έχουμε οποιαδήποτε πληροφορία από ή σχετικά με παιδί κάτω των 18, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί Μας στο [email protected].

Πληροφορίες που συλλέγουμε για Εσάς και πώς τις συλλέγουμε

Συλλέγουμε διάφορα είδη πλγροφοριών από και σχετικά με χρήστες της Ιστοσελίδας περιλαμβανομένων πληροφοριών:

 • Μέσω των οποίων μπορείτε να ταυτοποιηθείτε προσωπικά, όπως όνομα, ταχυδρομική διεύθυνση, τηλέφωνο ή διεύθυνση email – «Προσωπικές Πληροφορίες»),
 • Που σχετίζονται με Εσάς αλλά δεν σας ταυτοποιούν ατομικά, όπως δημογραφικές πληροφορίες, και
 • Αναφορικά με τη σύνδεσή σας στο διαδίκτυο, τον εξοπλισμό που χρησιμοποιείτε για να έχετε πρόσβαση στην Ιστοσελίδα Μας και λεπτομέρειες χρήσης.

Συλλέγουμε αυτές τις πληροφορίες:

 • Απευθείας από Εσάς όταν τις παρέχετε σε Εμάς,
 • Αυτόματα καθώς πλοηγείστε στην Ιστοσελίδα. Πληροφορίες που συλλέγονται αυτόματα μπορεί να περιλαμβάνουν λεπτομέρειες χρήσης, διευθύνσεις IP, και πληροφορίες που συλλέγονται μέσω cookies, προειδοποιητικών σημάτων διαδικτύου (“web beacons”) και άλλων τεχνολογιών ιχνηλάτησης,
 • Όπου εφαρμόζεται, από τρίτα μέρη.

Πληροφορίες που παρέχετε σε Εμάς.

Οι πληροφορίες που συλλέγουμε στην ή μέσω της Ιστοσελίδας ενδέχεται να περιλαμβάνουν:

 • Πληροφορίες που παρέχετε συμπληρώνοντας φόρμες στην Ιστοσελίδα, περιλαμβανομένων πληροφοριών που παρέχονται κατά τη στιγμή εγγραφής προς χρήση της Ιστοσελίδας, ανάρτησης υλικού, ή αίτησης για περαιτέρω υπηρεσίες. Μπορεί επίσης να σας ζητήσουμε πληροφορίες όταν αναφέρετε κάποιο πρόβλημα με την Ιστοσελίδα,
 • Καταγραφές και αντίγραφα της επικοινωνίας Σας (περιλαμβανομένων διευθύνσεων email), αν επικοινωνήσετε μαζί Μας,
 • Τια απαντήσεις Σας σε έρευνες που ενδεχομένως να Σας ζητήσουμε να συμπληρώσετε για ερευνητικούς σκοπούς,
 • Λεπτομέρειες συναλλαγών που πραγματοποιείτε μέσω της Ιστοσελίδας και εκπλήρωση των παραγγελιών Σας. Μπορεί να χρειαστεί να παράσχετε οικονομικές πληροφορίες προτού τποβάλετε μία παραγγελία μέσω της Ιστοσελίδας, και
 • Τις αναζητήσεις Σας στην Ιστοσελίδα.

Μπορεί επίσης να παράζχετε πληροφορίες προς δημοσίευση ή παρουσίαση σε δημόσιους χώρους της Ιστοσελίδας, ή προς διαβίβαση σε άλλους χρήστες της Ιστοσελίδας ή τρίτα μέρη (συνολικά «Συνεισφορές Χρηστών»). Οι Συνεισφορές Χρηστών Σας αναρτώνται και διαβιβάζονται σε άλλους με δική Σας ευθύνη. Παρακαλούμε να γνωρίζετε πως κανένα μέτρο ασφαλείας δεν είναι τέλειο ή αδιάβλητο. Επιπλέον, δεν μπορούμε να ελέγξουμε τις πράξεις άλλων χρηστών της Ιστοσελίδας με τους οποίους επιλέγετε να μοιραστείτε τις Συνεισφορές Χρηστών σας. Για το λόγο αυτό, δεν μπορούμε και δεν εγγυώμεθα πως οι Συνεισφορές Χρηστών Σας δεν θα είναι προσβάσιμες σε μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα.

Πληροφορίες που συλλέγουμε μέσω τεχνολογιών αυτόματης συλλογής δεδομένων.  

Καθώς πλοηγείστε και διαδράτε με την Ιστοσελίδα, ενδέχεται να χρησιμοποιούμε τεχνολογίες αυτόματης συλλογής δεδομένων για να συλλέξουμε ορισμένες πληροφορίες σχετικά με τον εξοπλισμό Σας, τις ενέργειες φυλλομετρητή, και μοτίβα, περιλαμβανομένων:

 • Δεδομένων Χρήσης. Οι λεπτομέρειες των επισκέψεών Σας στην Ιστοσελίδα, περιλαμβανομένων δεδομένων κυκλοφορίας, τοποθεσίας, συνδέσεων και άλλων στοιχείων επικοινωνίας και των πηγών στις οποίες έχετε προσβαση και τις οποίες χρησιμοποιείτε στην Ιστοσελίδα, και
 • Πληροφοριών Συσκευής. Πληροφορίες σχετικά με τον υπολογιστή Σας, τη σύνδεση διαδικτύου Σας, και τη συσκευή κινητού τηλεφώνου, περιλαμβανομένης της διεύθυνσης ΙΡ Σας, του λειτουργικού συστήματος, του μοντέλου κινητού τηλεφώνου Σας, δικτύου κινητού τηλεφώνου, αριθμού τηλεφώνου συσκευής και τύπου φυλλομετρητή.

Μπορεί επίσης να χρησιμοποιούμε αυτές τις τεχνολογίες για να συλλέξουμε πληροφορίες σχετικά με τις διαδικτυακές Σας δραστηριότητες διαχρονικά, και σε ιστοσελίδες τρίτων ή σε άλλες διαδικτυακές υπηρεσίες (συμπεριφορική ιχνηλάτηση). Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο [email protected] εάν δεν επιθυμείτε να συλλέγουμε αυτές τις πληροφορίες και για πληροφόρηση σχετικά με το πώς μπορείτε να εξαιρεθείτε από την συμπεριφορική ιχνηλάτηση στην ή μέσω της Ιστοσελίδας και με το πώς ανταποκρινόμαστε σε σήματα φυλλομετρητή ή άλλους μηχανισμούς που επιτρέπουν στους καταναλωτές να εξασκκήσουν την επιλογή τους σχετικά με τη συμπεριφορική ιχνηλάτηση.

Συλλογή Πληροφοριών και Τεχνολογίες Ιχνηλάτησης

Οι πληροφορίες που συλλέγουμε είναι στατιστικά δεδομένα και δεν περιλαμβάνουν προσωπικές πληροφορίες, αλλά ενδέχεται να τις διατηρούμε ή να τις συνδέουμε με προσωπικές πληροφορίες που συλλέγουμε με άλλους τρόπους ή λαμβάνουμε από τρίτους. Μας βοηθούν να βελτιώνουμε την Ιστοσελίδα και να παρέχουμε καλύτερες και πιο προσωποποιημένες υπηρεσίες, μεταξύ άλλων επιτρέποντάς Μας να:

 • Εκτιμούμε το μέγεθος του κοινού Μας και τα μοτίβα χρήσης,
 • Να αποθηκεύουμε πληροφορίες σχετικά με τις προτιμήσεις Σας και/ή αγαπημένες λίστες στην Ιστοσελίδα, που μας επιτρέπουν να προσαρμόζουμε την Ιστοσελίδα σύμφωνα με τα ατομικά Σας ενδιαφέροντα,
 • Επιταχύνουμε τις αναζητήσεις Σας, και
 • Σας αναγνωρίζουμε όταν επιστρέφετε στην Ιστοσελίδα.

Οι τεχνολογίες που χρησιμοποιούμε για την εν λόγω αυτοματοποιημένη συλλογή δεδομένων μπορεί να περιλαμβάνουν:

 • Cookies (ή cookies φυλλομετρητή). Το cookie είναι ένα μικρό αρχείο που τοποθετείται στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή Σας. Μπορείτε να αρνηθείτε να αποδεχτείτε τα cookies φυλλομετρητή ενεργοποιώντας την αντίστοιχη ρύθμιση στον φυλλομετρητή Σας. Ωστόσο, αν επιλέξετε αυτή τη ρύθμιση, μπορεί να μην έχετε τη δυνατότητα να έχετε πρόσβαση σε ορισμένα τμήματα της Ιστοσελίδας. Αν δεν έχετε ρυθμίσει τον φυλλομετρητή Σας ώστε να αρνείται τα cookies, το σύστημά Μας θα παραγάγει cookies μόλις κατευθύνετε το φυλλομετρητή Σας στην Ιστοσελίδα.
 • Flash Cookies. Ορισμένες λειτουργίες της Ιστοσελίδας μπορεί να χρησιμοποιούν αντικείμενα που αποθηκεύονται τοπικά (η Flash Cookies) για τη συλλογή και αποθήκευση πληροφοριών σχετικά με τις προτιμήσεις Σας και την πλοήγησή Σας προς, από και στην Ιστοσελίδα. Τα Flash cookies δεν μπορείτε να τα διαχειριστείτε με τις ίδιες ρυθμίσεις φυλλομετρητή που χησιμοποιούνται για τα cookies φυλλομετρητή. Για πληροφορίες σχετικά με τη διαχείριση της ιδιοτικότητάς Σας και των ρυθμίσεων ασφαλείας για τα Flash cookies, επικοινωνήστε μαζί μας στο [email protected].
 • Προειδοποιητικά Σήματα Διαδικτύου (“Web beacons”). Σελίδες της Ιστοσελίδας και τα emails Μας ενδέχεται να περιέχουν μικρά ηλεκτρονικά αρχεία που είναι γνωστά ως web beacons (αναφερόμενα επίσης ως clear gifs, pixel tags, και single-pixel gifs) που επιτρέπουν στην Εταιρεία να μετρήσει τους χρήστες που έχουν επισκεφθεί αυτές τις σελίδες, άνοιξαν ένα email ή για στατιστικά άλλων σχετικών ιστοσελίδων όπως η καταγραφή της δημοφιλίας περιεχομένου ορισμένης ιστοσελίδας και επιβεβαίωση της ακεραιότητας του συστήματος και του εξυπηρετητή.

Δε συλλέγουμε προσωπικές πληροφορίες αυτόματα, αλλά μπορεί να συνδέσουμε αυτές τις πληροφορίες με προσωπικές πληροφορίες σχετικά με Εσάς που συλλέγουμε από άλλες πηγές ή που Εσείς παρέχετε σε Εμάς.

Συλλογή πληροφοριών τρίτων μερών

Όταν χρησιμοποιείτε την Ιστοσελίδα ή το περιεχόμενό της, ορισμένα τρίτα μέρη μπορεί να χρησιμοποιού τεχνολογίες αυτόματης συλλογής πληροφοριών σχετικά με Εσάς ή τη συσκευή Σας. Αυτά τα τρίτα μέρη μπορεί να περιλαμβάνουν:

 • Διαφημιστές, δίκτυα διαφημίσεων και εξυπηρετητές διαφημίσεων, και
 • Τον πάροχο υπηρεσιών Σας.

Ορισμένο περιεχόμενο ή εφαρμογές, περιλαμβανομένων διαφημίσεων, στην Ιστοσελίδα παρέχονται από τρίτα μέρη, περιλαμβανομένων διαφημιστών, δικτύων διαφημίσεων, και εξυπηρετητών, παρόχων περιεχομένου και παρόχων εφαρμογών. Αυτά τα τρίτα μέρη ενδέχεται να χρησιμοποιούν cookies (μόνα ή σε συνδυασμό με web beacons ή άλλες τεχνολογίες ιχνηλάτησης) για τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με Εσάς όταν χρησιμοποιείτε την Ιστοσελίδα. Οι πληροφορίες που συλλέγουν μπορεί να συνδέονται με τις προσωπικές Σας πληροφορίες ή μπορεί να συλλέγουν πληροφορίες, περιλαμβανομένων προσωπικών πληροφοριών, σχετικά με τις διαδικτυακές Σας δραστηριότητες διαχρονικά και σε διαφορετικές ιστοσελίδες, εφαρμογές και άλλες διαδικτυακές υπηρεσίες ή ιστοσελίδες. Μπορεί να χρησιμοποιούν τις εν λόγω πληροφορίες για να Σας παρέχουν διαφημιστικό ή άλλο περιεχόμενο βασιζόμενο στα ενδιαφέροντά Σας (συμπεριφορικό).

Δεν ελέγχουμε τις εν λόγω τεχνολογίες ιχνηλάτησης τρίτων μερών ή τον τρόπο χρήσης τους. Αν έχετε ερωτήσεις σχετικά με μία διαφήμιση ή άλλο στοχευμένο περιεχόμενο, θα πρέπει να επικοινωνήσετε απευθείας με τον αντίστοιχο πάροχο. Για πληροφορίες σχετικά με το πώς μπορείτε να εξαιρεθείτε από το να λαμβάνετε στοχευμένες διαφημίσεις από πολλούς παρόχους, δείτε τις «Επιλογές Σχετικά Με Το Πώς Χρησιμοποιούμε και Αποκαλύπτουμε τις Πληροφορίες Σας».

Πώς χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες Σας

Χρησιμοποιούμε πληροφορίες που συλλέγουμε σχετικά με Εσάς ή που Εσείς παρέχετε σε Εμάς, περιλαμβανομένων προσωπικών πληροφοριών, για να:

 • Παρουσιάσουμε την Ιστοσελίδα μας και το περιεχόμενό της σε Εσάς,
 • Σας παρέχουμε πληροφορίες, προϊόντα, ή υπηρεσίες που ζητάτε από Εμάς,
 • Εκπληρώσουμε κάθε άλλο σκοπό για τον οποίο τις παρέχετε,
 • Σας παρέχουμε ειδοποιήσεις σχετικά με το λογαριασμό και την εγγραφή Σας, να απαντάμε σε σχόλια, ερωτήσεις και να παρέχουμε εξυπηρέτηση πελατών,
 • Εκπληρώνουμε τις υποχρεώσεις Μας και να επιβάλλουμε τα δικαιώματά Μας που απορρέουν από συμβάσεις που συνάπτονται μεταξύ Μας, περιλαμβανομένης της χρέωσης και της είσπραξης,
 • Σας ειδοποιούμε σχετικά με αλλαγές στην Ιστοσελίδα ή προϊόντα ή υπηρεσίες που προσφέρουμε και παρέχουμε μέσω αυτής,
 • Σας επιτρέπουμε να συμμετέχετε στις διαδραστικές λειτουργίες της Ιστοσελίδας,
 • Να επικοινωνούμε σχετικά με προωθήσεις, επερχόμενες εκδηλώσεις, και άλλες ειδήσεις σχετικά με προϊόντα ή υπηρεσίες που παρέχονται από Εμάς και τους επιλεγμένους συνεργάτες Μας,
 • Με οποιονδήποτε άλλο τρόπο που θα περιγράφουμε όταν παρέχετε τις πληροφορίες, και
 • Για κάθε άλλο σκοπό με τη συγκατάθεσή Σας.

Οι πληροφορίες χρήσης που συλλέγουμε μας βοηθούν να βελτιώσουμε την Ιστοσελίδα Μας και να προσφέρουμε μία καλύτερη και πιο προσωποποιημένη εμπειρία, επιτρέποντάς μας να:

 • Εκτιμούμε το μέγεθος του κοινού Μας και τα μοτίβα χρήσης,
 • Να αποθηκεύουμε πληροφορίες σχετικά με τις προτιμήσεις Σας και/ή αγαπημένες λίστες στην Ιστοσελίδα, που μας επιτρέπουν να προσαρμόζουμε την Ιστοσελίδα σύμφωνα με τα ατομικά Σας ενδιαφέροντα,
 • Επιταχύνουμε τις αναζητήσεις Σας, και
 • Σας αναγνωρίζουμε όταν επιστρέφετε στην Ιστοσελίδα.

Ενδέχεται επίσης να χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες Σας για να επικοινωνούμε μαζί Σας σχετικά με αγαθά και υπηρεσίες Μας ή αγαθά και υπηρεσίες τρίτων μερών που μπορεί να Σας ενδιαφέρουν.

Μπορεί να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες που συλλέγουμε για την παρουσίαση διαφημίσεων στους στοχευμένους αποδέκτες των διαφημιστών Μας. Ακόμη και αν δεν αποκαλύπτουμε τις προσωπικές Σας πληροφορίες για τους εν λόγω σκοπούς χωρίς τη συγκατάθεσή σας, ο διαφημιστής ενδέχεται να συναγάγει πως εκπληρώνετε τα κρητήρια στα οποία στοχεύει.

Νομικές Βάσεις Χρήσης των Πληροφοριών Σας

Χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες Σας για τους σκοπούς συμμετοχής Σας στην ιστοσελίδα επί τη βάσει της συγκατάθεσής σας (άρθρο 6 παρ. 1(α) του ΓΚΠΔ).

Ενδέχεται επίσης να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες Σας για προωθητικούς σκοπούς και για τους σκοπούς της βέλτιστης λειτοουργάις της Ιστοσελίδας, επί τη βάσει των εννόμων συμφερόντων μας (άρθρο 6 παρ. 1 (στ) του ΓΚΠΔ).

Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες Σας στο βαθμό που είναι αναγκαίο για την εκπλήρωση νομίμων υποχρεώσεών Μας, πάντοτε σύμφωνα με τις εφαρμοστέες νομικές διατάξεις (άρθρο 6 παρ. 1 (γ) του ΓΚΠΔ).

Αποκάλυψη των Πληροφοριών Σας

Ενδέχεται να αποκαλύπτουμε στατιστικές πληροφορίες σχετικά με τους χρήστες Μας και πληροφορίες μέσω των οποίων δεν ταυτοποιείται κανένα φυσικό πρόσωπο χωρίς περιορισμό.

Ενδέχεται να αποκαλύπτουμε προσωπικές πληροφορίες που συλλέγουμε ή που παρέχετε όπως περιγράφεται στην παρούσα Πολιτική:

 • Στις θυγατρικές Μας και συνδεδεμένες επιχειρήσεις,
 • Σε υπεργολάβους, παρόχους υπηρεσιών και άλλα τρίτα μέρη που χρησιμοποιούμε για την υποστήριξη της επιχείρησής Μας και οι οποίοι δεσμεύονται από συμβατικές υποχρεώσεις ώστε να διατηρούν εμπιστευτικές τις προσωπικές πληροφορίες και τις χρησιμοποιούν μόνο για τους σκοπούς για τους οποίους τις αποκαλύπτουμε σε αυτούς,
 • Σε αγοραστή ή άλλο διάδοχο σε περίπτωση συγχώνευσης, διάσπασης, ανασύστασης, αναδιοργάνωσης, λύσης ή άλλης πώλησης ή μεταφοράς μέρους ή όλων των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας, είτε ως μεταβιβαζόμενη οντότητα είτε ως μέρος πτώχευσης, ρευστοποίησης ή παρόμοιας διαδικασίας, στην οποία οι προσωπικές πληροφορίες που τηρούνται από την Εταιρεία σχετικά με τους χρήστες της Ιστοσελίδας είναι μεταξύ των μεταφερόμενων περιουσιακών στοιχείων,
 • Σε τρίτα μέρη για να διαφημίσουν τα προϊόντα ή υπηρεσίες τους σε Εσας, αποκλειστικά επί τη βάσει της συγκατάθεσής Σας. Απαιτούμε συμβατικά από τα εν λόγω τρίτα μέρη να τηρούν εμπιστευτικές τις πληροφορίες και να τις χρησιμοποιούν μόνο για τους σκοπούς για τους οποίους τους τις αποκαλύπτουμε,
 • Για να εκπληρώσουμε το σκοπό για τον οποίο τις παρέχετε,
 • Για οποιονδήποτε άλλο σκοπό που αποκαλύπτεται από Εμάς όταν παρέχετε τις πληροφορίες, και
 • Με τη συγκατάθεσή Σας.

Ενδέχεται επίσης να αποκαλύπτουμε τις προσωπικές Σας πληροφορίες:

 • Για να συμμορφωθούμε με τυχόν δικαστική απόφαση, νόμο, ή νομική διαδικασία περιλαμβανομένης της ανταπόκρισης σε κυβερνητικό ή ρυθμιστικό αίτημα,
 • Για να επιβάλλουμε ή να εφαρμόζουμε τους Όρους Χρήσης Μας και άλλες συμφωνίες, περιλαμβανομένης της χρέωσης και είσπραξης,
 • Αν θεωρούμε πως η αποκάλυψη είναι απαραίτητη ή κατάλληλη για την προστασία των δικαιωμάτων, ιδιοκτησίας ή ασφάλειας της Εταιρείας. Οι πελάτες μας, ή άλλοι, περιλαμβανομένης της ανταλλαγής πληροφοριών με άλλες εταιρείες και οργανισμούς για τους σκοπούς προστασίας από απάτη και μείωσης του πιστωτικού κινδύνου.

Επιλογές Σχετικά με το Πώς Χρησιμοποιούμε και Αποκαλύπτουμε τις Πληροφορίες Σας

Προσπαθούμε να Σας παρέχουμε επιλογές σχετικά με προσωπικές πληροφορίες που Μας παρέχετε. Έχουμε δημιουργήσει μηχανισμούς για να Σας παρέχουμε με τον ακόλουθο έλεγχο αναφορικά με τις πληροφορίες Σας:

 • Τεχνολογίες Ιχνηλάτησης και Διαφήμιση. Μπορείτε να ρυθμίσετε το φυλλομετρητή Σας για να αρνηθείτε όλα ή κάποια cookies φυλλομετρητή, ή για να προειδοποιείστε όταν αποστέλλονται cookies. Για να μάθετε πώς μπορείτε να διαχειριστείτε τις ρυθμίσεις Flash cookies Σας, επισκεφθείτε τη σελίδα ρυθμίσεων Flash player στην ιστοσελίδα της Adobe.  Αν απεεργοποιήσετε ή αρνηθείτε cookies παρακαλούμε σημειώσετ πως κάποια μέρη της παρούσας ιστοσελίδας μπορεί να είναι μη προσβάσιμα ή να μη λειτουργούν ορθά.
 • Προωθητικές Προσφορές από την Εταιρεία. Αν δεν επιθυμείτε να χρησιμοποιείται από την Εταιρεία η διεύθυνση email/πληροφορίες επαφής Σας για την προώθηση προϊόντων ή υπηρεσιών Μας ή τρίτων, μπορείτε να μας στείλετε email ζητώντας να παραλειφθείτε από τις αποκαλύψεις τέτοιας φύσεως. Αν Σας έχουμε στείλει προωθητικό email μπορείτε να Μας στείλετε email απάντησης ζητώντας την παράλειψή Σας από μελλοντικές αποστολές emails.
 • Στοχευμένη Διαφήμιση από την Εταιρεία. Αν δεν επιθυμείτε να χρησιμοποιούμε πληροφορίες που συλλέγουμε ή που Μας παρέχετε για να σας στέλνουμε διαφημίσεις σύμφωνα με τις προτιμήσεις τωων αποδεκτών στους οποίους στοχεύουν οι διαφημιστές Μας, μπορείτε να εξαιρεθείτε στέλνοντας email στο [email protected].
 • Αποκάλυψη των Πληροφοριών Σας για Διαφήμιση και Εμπορική προώθηση τρίτων. Αν δεν επιθυμείτε να μοιραζόμαστε τις προσωπικές πληροφορίες Σας με μη συνδεδεμένα και μη-εντολοδόχους τρίτα μέρη για σκοπούς διαφήμισης και εμπορικής προώθησης, μπορείτε να εξαιρεθείτε στέλνοντας email στο [email protected].

Δεν ελέγχουμε τη συλλογή ή χρήση των πληροφοριών Σας από τρίτα μέρη για την αποστολή διαφημίσεων βάσει ενδιαφέροντος. Ωστόσο, τα εν λόγω τρίτα μέρη ενδέχεται να Σας παρέχουν τρόπους να επιλέξετε να μην συλλέγονται οι πληροφορίες Σας ή να μη χρησιμοποιούνται με τον εν λόγω τρόπο. Μπορείτε να εξαιρεθείτε από το να λαμβάνετε στοχευμένες διαφημίσεις από μέλη του Δικτύου Πρωτοβουλίας Διαφήμισης (“NAI”) στην ιστοσελίδα του ΝΑΙ.

Τα δικαιώματά Σας

Μπορείτε να ζητήσετε πρόσβαση (άρθρο 15 ΓΚΠΔ), διόρθωση (άρθρο 16 ΓΚΠΔ), διαγραφή (άρθρο 17 ΓΚΠΔ), περιορισμό (άρθρο 18 ΓΚΠΔ), φορητότητα (άρθρο 20 ΓΚΠΔ) ή εναντίωση (άρθρο 21 ΓΚΠΔ), πάντοτε σύμφωνα με τις διατάξεις και σχετικούς περιορισμούς που προβλέπονται για καθένα από αυτά τα δικαιώματα, στέλνοντάς μας email στο [email protected]. Μπορεί να μην ικανοποιήσουμε ένα αίτημα να τροποποιήσουμε πληροφορίες αν θεωρούμε πως η αλλαγή θα παραβίαζε ένα νόμο ή νομική απαίτηση ή θα οδηγούσε σε ανακρίβεια των πληροφοριών.

Αν διαγράψετε τις Συνεισφορές Χρηστών Σας από την Ιστοσελίδα, αντίγραφά τους μπορεί να μείνουν ορατά σε σελίδες κρυφής μνήμης ή αρχειοθετημένες σελίδες ή μπορεί να έχουν αντιγραφεί ή αποθηκευθεί από άλλους χρήστες της Ιστοσελίδας. Η ορθή πρόσβαση και χρήση των πληροφοριών που παρέχονται στην Ιστοσελίδα, περιλαμβανομένων των Συνεισφορών Χρηστών, διέπεται από τους Όρους Χρήσης Μας.

Επιπλέον, έχετε ανά πάσα στιγμή το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, απευθύνοντας email στη διεύθυνση:[email protected].

Διατήρηση των πληροφοριών Σας

Διατηρούμε τις πληροφορίες Σας για όσο χρόνο είναι απαραίτητο για τους σκοπούς χρήσης από Εσάς και/ή συμμετοχής Σας στην ιστοσελίδα. Περαιτέρω, τηρούμε τα προσωπικά δεδομένα για όσο απαιτείται για τους σκοπούς επιδίωξης των εννόμων συμφερόντων Μας, καθώς και για κάθε θεμελίωση, άσκηση ή υπεράσπιση νομίμων απαιτήσεων, πάντοτε σύμφωνα με τις εφαρμοστέες νομικές ρυθμίσεις.

Ασφάλεια Πληροφοριών

Έχουμε εφαρμόσει μέτρα που είναι σχεδιασμένα για να διασφαλίζουν τις προσωπικές Σας πληροφορίες από τυχαία απώλεια και από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, χρήση, αλλοίωση και αποκάλυψη. Η ασφάλεια των πληροφοριών Σας εξαρτάται επίσης από Εσάς. Όπου Σας έχουμε δώσει (ή όπου έχετε επιλέξει) κωδικό πρόσβασης για συγκεκριμένα μέρη της Ιστοσελίδας, είστε υπεύθυνος/η να τον τηρείτε εμπιστευτικό. Σας ζητούμε να μην μοιράζεστε τον κωδικό πρόσβασής Σας με κανέναν.

Δυστυχώς, η διαβίβαση πληροφοριών μέσω του διαδικτύου δεν είναι απολύτως ασφαλής. Παρότι λαμβάνουμε εύλογα μέτρα για να προστατεύουε τις προσωπικές Σας πληροφορίες, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ασφάλεια των προσωπικών πληροφοριών Σας που διαβιβάζονται στην Ιστοσελίδα. Κάθε διαβίβαση προσωπικών πληροφοριών γίνεται με δική Σας ευθύνη. Δεν είμαστε υπεύθυνοι για την παράκαμψη τυχόν ρυθμίσεων ιδιωτικότητας ή μέτρων ασφαλείας που περιέχονται στην Ιστοσελίδα.

Αλλαγές στην Πολιτική μας για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Είναι πολιτική Μας να αναρτούμε όλες τις αλλαγές που κάνουμε στην Πολιτική μας για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων στην παρούσα σελίδα με ειδοποίηση στην αρχική σελίδα της Ιστοσελίδας ότι η Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα έχει ανανεωθεί. Αν προβούμε σε ουσιώδεις αλλαγές στον τρόπο που διαχειριζόμαστε τις προσωπικές πληροφορίες των χρηστών Μας, θα Σας ειδοποιήσουμε μέσω email στη διεύθυνση email που παρέχετε ή μέσω ειδοποίησης στην αρχική σελίδα της Ιστοσελίδας. Η ημερομηνία που η Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων τροποποιήθηκε τελευταία φορά προσδιορίζεται στην κορυφή της σελίδας. Είστε υπεύθυνος/η για να διασφαλίζετε ότι έχουμε μία επικαιροποιημένη ενεργή και λειτουργική διεύθυνση email Σας και ότι επισκέπτεστε τακτικά την Ιστοσελίδα Μας και την παρούσα Πολιτική για τυχόν αλλαγές.

Πληροφορίες Επικοινωνίας

Για να θέσετε ερωτήσεις ή σχόλια σχετικά με την παρούσα Πολιτική Πορστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και με τις πρακτικές Μας σχετικά με την ιδιωτικότητα, επικοινωνήστε μαζί Μας στο [email protected].