• 0
Θέση Ψυχολόγου στην PRAKSIS / Σάμος στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος «Social empowerment and economic inclusion»

Το Σωματείο PRAKSIS αναζητά συνεργάτες στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος «Social empowerment and economic inclusion», το οποίο χρηματοδοτείται από το UNHCR (United Nations High Commissioner for Refugees), που υλοποιεί στην Αττική, στη Θεσσαλονίκη και στα Νησιά του Ανατολικού Αιγαίου.

Ένα (1) συνεργάτη για τη θέση του Ψυχολόγου στο νησί της Σάμου με κωδικό θέσης Ψ_ΣΑΜΟΣ

Απαιτούμενα προσόντα:

 Πτυχίο Ψυχολογίας
 Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος
 Τουλάχιστον 2ετή επαγγελματική εμπειρία σε δράσεις υποστήριξης που αφορούν σε παιδιά που βρίσκονται
σε κίνδυνο ή διαχείριση περιστατικών SGBV
 Εξαιρετική γνώση Αγγλικών
 Άριστη γνώση χειρισμού H/Y (Microsoft Office, Excel, Internet)
 Άδεια Οδήγησης ΙΧ αυτοκινήτου
Επιθυμητά προσόντα:
 Γνώση Γαλλικών
 Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών

Στις υπηρεσίες του Ψυχολόγου περιλαμβάνονται:

 Υποστήριξη ευπαθών κοινωνικά ομάδων
 Διαχείριση υποθέσεων και παρέμβαση
 Λήψη παραπομπών για ψυχολογική υποστήριξη από τους υπεύθυνους διαχείρισης περιστατικών ή
άλλες υπηρεσίες
 Διεξαγωγή ολοκληρωμένων και λεπτομερών ψυχολογικών εκτιμήσεων περιπτώσεων
 Σχεδιασμός πλάνων ψυχολογικής υποστήριξης με γνώμονα το βέλτιστο συμφέρον του περιστατικού
 Διενέργεια ατομικών ή/και ομαδικών συνεδρίων
 Παραπομπές για ψυχιατρική εκτίμηση
 Παροχή συνοδείας, όπου κρίνεται απαραίτητο
 Συμμετοχή σε δράσεις Outreach

  • Email: [email protected]
  • Τηλέφωνο: 2105205200
  • Διεύθυνση: Στουρνάρη 57, 10432, Αθήνα
  • Website
  • Ημερομηνία λήξης: 27/01/2024