Αναζητώ πολιτικό μηχανικό για εκπόνηση στατικής μελέτης και ενδεχομένως έκδοση άδειας για ανακαίνιση σπιτιού στην Κορινθία.